18 augustus 2015

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op Fotowedstrijd Joods Leven anno 2015.

Deelname
• 1.1 Deelname aan de Fotowedstrijd Joods Leven anno 2015 staat open voor iedereen met inbegrip van medewerkers en vrijwilligers van het Joods Cultureel Kwartier. De juryleden zijn uitgesloten van deelname.
• 1.2 Deelname is mogelijk door middel van het uploaden van een foto op www.jckfotowedstrijd.nl.
• 1.3 De foto’s dienen bij voorkeur gemaakt te zijn tussen 2013 en 2015. Oude foto’s worden uitgesloten van deelname.
• 1.4 De foto’s dienen gemaakt te zijn in Nederland of Nederlandse aspecten te bevatten.
• 1.5 Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert en ook het samenvoegen van foto’s of het maken van collages is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.
• 1.6 Uit alle inzendingen wordt door de juryvoorzitter een selectie gemaakt. Deze selectie wordt beoordeeld door zowel de vakjury als door het publiek. Deelnemers die in ogen van het publiek en de vakjury de mooiste, beste of meest originele foto insturen, komen in aanmerking voor de te vergeven prijzen (zie 2.1).
• 1.7 Iedere deelnemer mag maximaal 3 foto’s inzenden.

• 1.8 De inzender geldt in alle gevallen als maker van de foto’s. De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten bij de maker.

  • Het JHM mag de foto’s gebruiken voor tentoonstellingen in eigen huis of voor reizende tentoonstellingen van het JHM.
  • Het JHM mag de foto’s, zonder hiervoor een auteursrechtenvergoeding te betalen en zonder toestemming vooraf door de rechthebbende, publiceren in door het museum zelf vervaardigd en uitgegeven drukwerk, zoals catalogi, jaarverslagen, brochures en promotiemateriaal zoals persfoto’s t.b.v. de promotie van tentoonstellingen van het JHM. Wel zal worden toegezien op correcte naamsvermelding: © naam fotograaf
  • Bij aanvragen ten behoeve van publicaties door derden zal het JHM voor levering van foto’s, toestemming en regeling van auteursrechten doorverwijzen naar de rechthebbende: de fotograaf. Uitsluitend in overleg met de rechthebbende kan het JHM in voorkomende gevallen digitale bestanden van de foto’s aan derden ter beschikking stellen.
  • Het JHM mag de foto’s gebruiken voor opname in de eigen database. Beschikbaarstelling via de database op internet geschiedt uitsluitend in zeer lage resolutie (max. 800px langste maat) of op andere manieren beveiligd tegen ongeoorloofd downloaden.

• 1.9 Een selectie van de ingezonden foto’s wordt getoond op de site www.jckfotowedstrijd.nl en dingt mee naar de publieksprijs. De publieksprijs gaat naar de foto waarop de meeste bezoekers hebben. Per e-mailadres kan één stem worden uitgebracht.
• 1.10 Uit alle ingezonden foto’s wordt een selectie gemaakt waarop door beide jury’s één winnaar wordt bestempeld.
• 1.11 De winnende foto van de vakjuryprijs en de winnende foto van de publieksprijs worden gepubliceerd binnen het netwerk van het Joods Cultureel Kwartier (print en online).
• 1.12 Ingezonden foto’s kunnen/mogen worden opgenomen in de collectie van het Joods Historisch Museum. Met het inzenden van de foto’s gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Actievoorwaarden.

Prijzen
• 2.1. De winnaars van de vakjuryprijs en de publieksprijs ontvangen beide een prijs.
• 2.2 De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
• 2.3 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• 2.4 Naast de uitreiking van prijzen zullen er ook een aantal eervolle vermeldingen worden gemaakt.

Periode
• 3.1 De Fotowedstrijd Joods Leven anno 2015 loopt van 1 september 2015 tot en met 1 november 2015.
• 3.2 Om deel te nemen aan de Fotowedstrijd Joods Leven anno 2015 moet de foto voor de deadline geüpload zijn op www.jckfotowedstrijd.nl. De juiste specificaties staan op de site www.jckfotowedstrijd.nl vermeld. De foto kan na plaatsing niet meer worden gewijzigd.
• 3.3 De winnaars van de vakjuryprijs en de publieksprijs zullen 29 november 2015 bekend worden gemaakt tijdens een evenement.

Stemmen
• 4.1 Van 7 november 2015 tot en met 15 november 2015 kunt u op de website een foto kiezen die u het mooist of meest origineel vindt. De inzending met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Per e-mailadres kan aan elke foto die op de site zichtbaar is, maximaal één stem worden gegeven.
• 4.2 Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude, zal de foto verwijderd worden van de site www.jckfotowedstrijd.nl.

Overige bepalingen
• 5.1 De Algemene Voorwaarden en Actievoorwaarden zijn te vinden op www.jckfotowedstrijd.nl.
• 5.2 De organisatoren van Fotowedstrijd Joods Leven anno 2015 handelen volledig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en daarmee is uw privacy 100% gegarandeerd. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
• 5.3 Door deel te nemen aan Fotowedstrijd Joods Leven anno 2015 wordt ingestemd met deze Algemene Voorwaarden en de verplichting om deze voorwaarden te volgen. Indien een situatie zich voordoet waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het Joods Cultureel Kwartier.